දෙනවා කිව්ව සහන මල්ල දෙන්නේ මෙහෙමයි. දුප්පතුන්ගෙන් රුපියල් 500 ක් අරන් රුපියල් 1000 ක් වටින බඩු මල්ලක් දීමට යයි. ඒ දෙන්නෙත් මාසෙකට එක බඩු මල්ලයි.

0
727
- Advertisement -

දිළිදුකම තුරන් කිරීමේ ජාතික වැඩ පිළිවෙල යටතේ, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් සහන මල්ලක් ලබා දීමට නව රජය කටයුතු කර තිබේ.

මෙම බඩු මල්ලේ සැබෑ වටිනම රුපියල් 1000 කි. රුපියල් 1000 එම බඩු මල්ල, රුපියල් 500 ක මිලකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව දිළිදු පවුල්වලට තිබේ.

මාසයකට ලබා ගත හැක්කේ එක බඩු මල්ලක් පමණි. දිළිදු පවුල්වෙත විද්‍යුත් කාර්ඞ්පතක් ලබා දෙන අතර, එම කාඞ්පත භාවිතා කිරීමෙන් සතොසෙන් අදාල බඩු මල්ල ලබා ගත හැකිය.

මෙම වැඩ සටහන ඉදිරියේ කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට නියමිත බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + eleven =