“දෙනවා කිව්ව ලක්ෂ තුනක ණය මුදල කෝ..? රජයේ පොරොන්දු මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් පමණයි.” දොළොස් වෙනිදා සිට පෞද්ගලික බස් වර්ජනයක.

0
414
- Advertisement -

දෙනවා කිව්ව ලක්ෂ තුනක ණය මුදල කෝ..?
රජයේ පොරොන්දු මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් පමණයි.
දොළොස් වෙනිදා සිට පෞද්ගලික බස් වර්ජනයක.

කොරෝනා සමයේ තමන් මුහුණ දුන් ආර්ථික පීිඩාවන්ට සහනයක් ලෙස, රුපියල් ලක්ෂ තුනක ණය පහසුකමක් ලබා දීමට රජය පොරොන්දු වූ වද එම පොරොන්දු මාධ්‍ය සංදර්ශනයකට පමණක් සීමා වී ඇති බව චෝදනා කරන පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගම් එකමුතුව, ඊට එරෙහිව එළැඹෙන දොළොස් වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට වර්ජනයක නිරත වන බවට අනතුරු අගවයි.

මෙම වර්ජනය සදහා ගැමුණු විජේරත්න සභාපතිත්වය උසුලන, පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය සහභාගී නොවන බව වාර්තා වේ.