“දෙනවා කිව්ව කොරෝනා ණය සහනය කිසිදු ඇඟළුම් සමාගමකට ලැබී නෑ.” ඒකාබද්ධ ඇගළුම් සංගම් සන්සදය.

0
639
- Advertisement -
Share

“දෙනවා කිව්ව කොරෝනා ණය සහනය කිසිදු ඇඟළුම් සමාගමකට ලැබී නෑ.” ඒකාබද්ධ ඇගළුම් සංගම් සන්සදය.

රජය විසින් නිවේදනය කළ කොවිඩ් සහන ණය කිසිවක් වාණිජ බැංකු වෙතින් ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ කිසිදු සමාගමකට ලැබී ​ නැති බව ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය ප්‍රකාශ කරයි. එම සංසදය පවසන්නේ රජයේ ප්‍රතිමූල්‍යකරණ පැකේජය ඔස්සේ මහ බැංකුව විසින් රුපියල් බිලියන 50ක සහන පැකේජයක් ඇඟලුම් කර්මාන්තය වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති නමුත් එම සහනවලින් කොටසක් හෝ නොලැබී ඇති බවයි.

පසුගිය මාර්තු මාසයේදී රජය විසින් හඳුන්වා දුන් කොවිඩ්-19 ප්‍රතිමූල්‍යකරණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය ද ඇතුළත්ව අංක 05ක් සඳහා අ​ප්‍රේල් – ජුනි දක්වා කාලයේදී (සේවක පිරිස 3000කට අඩු කර්මාන්ත ශාලා සඳහා) 4% පොලියට සහන ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලබාදී තිබිණි. ඒ සේවා අඛණ්ඩව සපයන කර්මාන්ත ශාලාවල වැටුපින් 50%ක් සපුරා ගැනීම ඇතුළු කාරක ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කිරීම එහි අරමුණ විය.

ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංසදය පවසන්නේ මහබැංකුව මගින් එම ණය කිසිවක් එකදු සමාගමකට හෝ ලැබී නැති බවයි. එසේම අනෙකුත් තරගකාරී රටවල සිදුවෙමින් පවතින වර්ධනයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ කඩාවැටීම පාලනය කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් රුපියල් බිලියන 150ක ප්‍රතිමූල්‍යකරණ පැකේජයක් හඳුන්වා දිය යුතු බවද එම සංසදය රජයට පෙන්වා දෙයි. මීට අමතරව සේවක අර්ථසාධක හා භාරකාර අරමුදල් සඳහා ගෙවීම් කල්දමා ගැනීමේ ඉල්ලීමක්ද රජයට ඉදිරිපත් කර ඇතැයි ද කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 1 =