දුරකථන සම්බන්ධතා විසන්ධි නොකරනු..! සමාගම්වලට රජයෙන් නිවේදනයක්.

0
960
- Advertisement -

මේ කාලවකවානුව තුළ, දුරකථන සම්බන්ධතා, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සහ රූපවාහිනී සම්බන්ධතා විසන්ධි නොකරන ලෙසට, ශ‍්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව, සියළු දුරකථන සමාගම් වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − fifteen =