දුමින්ද සහ මහින්ද අමරවීර ආණ්ඩුවට…?

0
807
- Advertisement -

මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා අය වැය පරාජය කිරීම සදහා කුමන්ත‍්‍රණය කරමින් සිටින බවත් ඊට විරෝධය පළ කරමින් ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දුමින්ද දිසානායක සහ මහින්ද අමරවීර ඇතුළු පිරිසක්, අය වැය ඡුන්ද විමසීමේ දී විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් කරමින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට සූදානමින් සිටින බවත් වාර්තා වේ.