දුමින්ද දිසානායක, මහින්ද සමරසිංහ, සරත් අමුණුගම; අයවැය ඡන්දය වර්ජනය කරයි.

0
537
- Advertisement -
Share

අද සන්ධ්‍යාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත අයවැය තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේ දී, ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරු පිරිසක් ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. මෙසේ ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීමට තීරණය කර ඇත්තේ, ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, මහින්ද සමරසිංහ, දුමින්ද දිසානායක ඇතුළු මන්ත‍්‍රීවරු පරිසකි.
ඩිලාන් පෙරේරා, සුමේධා ජයසේන, ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධණ ඇතුළු පිරිසක් අයවැයට විරුද්ධව ඡුන්දය දීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × two =