දුම්රිය සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්වෙයි

0
794
- Advertisement -

දුම්රිය සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය අද නිකුත් කරන බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය ඇමති අසෝක අබේසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + five =