දුම්රිය මගින් පාර්සල් ප්‍රවාහනය පළමුවැනිදා සිට

0
998
- Advertisement -

ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව බිද වැටුණු දුම් රිය මගින් පාර්සල් ප්‍රවාහනය කිරිම යළි ආරම්භ කරන බව දුම් රිය දෙපාර්තුමේන්තුව පවසනවා.

දුම්‍ රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා මාධ්‍ය හමුවේ කියා සිටියේ ලබන පළමුවැනිදා සිට දිවයින පුරා සියලුම ප්‍රදේශ වලට දුම්රිය මගින් පාර්සල් ප්‍රවාහනය සිදු කරන බවයි.

පසුගිය මස 22 වනදා සිදු ප්‍රහාරය හේතුවෙන් දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවට රුපියල් මිලියන 16ක පමණ පාඩුවක් සිදුවූ බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.