“දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර ව්‍යාපෘතිය චීනයට ලබා දීමේ උත්සාහයක්.” වෘත්තීය සමිති අනතුරු හඟවයි.

0
530
- Advertisement -

දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර ව්‍යාපෘතිය චීනයට ලබා දීමේ උත්සාහයක්.
වෘත්තීය සමිති අනතුරු හඟවයි.

ව්‍යාපෘති කිහිපයක් විදේශීය සමාගම්වලට ලබා දීමේ උත්සාහයක රජය නිරත වී ඇති බවත්, ඊට එරෙහිව නුදුරේ දී ම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවන බවත්, දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පවසයි.

විදේශීය සමාගම්වලට ලබා දීමට සූදානමින් සිටින ව්‍යාපෘති අතරේ, දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර ව්‍යාපෘතිය ද පවතී. මෙය චීනයට ලබා දීමේ උත්සාහයක් රජයට ඇති බවයි වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරන්නේ. ඒ නමුත්, අදාල ව්‍යාපෘතිය, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සහාය ඇතිව, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවටම කළ හැකි දෙයක් බව, දුම්රිය එංජින් මෙහෙයුම් ඉන්ජිනේරු සංගමයේ සභාපති, ඉන්දික දොඩංගොඩ පවසයි.

මීට අමතරව, දුම්රිය සන්නිවේදන ව්‍යාපෘතියක්, තවත් විදේශීය සමාගමකට ලබා දීමේ උත්සාහයකද රජය නිරතව සිටින බව වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 5 =