“දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර කොන්තරාත්තුව චීනෙට.” තොරතුරු හා සන්නිවේදන ආයතනයේ හිටපු ප්‍රධානියා විරෝධය පායි.

0
1461
- Advertisement -

දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර කොන්තරාත්තුව චීනෙට.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන ආයතනයේ හිටපු ප්‍රධානියා විරෝධය පායි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ස්ථානවල ස්මාර්ට් කාර්ඞ් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමේ කොන්තරාත්තුව චීන සමාගමකට ලැබී තිබේ.

අදාල කොන්තරාත්තුව විදෙස් රටකට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වන සංජීව වීරරත්න මහතා ඔහුගේ විරෝධය පළ කර තිබේ.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුව සිටියදී අදාල ව්‍යාපෘතිය පිළිබද සාකච්ඡාව කරළියට ආ බවත්, එහිදී, චීන සමාගමකට අදාල කොන්තරාත්තුව ලබා දෙනවාට වඩා,දේශීය ආයතනයක් හා එක්ව වඩාත් ඵලදායී ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බව තමන් පෙන්වා දුන් බවත් ඔහු පවසයි.

දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර වෙනුවෙට හදුන්වා දීමට යන ස්මාර්ට් කාර්ඞ් ව්‍යාපෘතිය, යල්පැන ගිය තාක්ෂණයකට අයිති එකක් බවයි ඔහු පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත්, අදාල ව්‍යාපෘතිය 2023 වන විට අවසන් කළ යුතුව තිබේ.