දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට S 13 නව බලවේග කට්ටලයක් සහ M 11 නව එංජිමක්

0
840
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දුම්රිය ඇණියට S 13 නව බලවේග කට්ටලයක් සහ M 11 නව එංජිමක් එක් විය.

ඉන්දියාවෙන් ගෙන් වූ එම බලවේග කට්ටලය සහ දුම්රිය එංජිම මේ වන විට කොළඹ වරායට ගොඩ බා තිබේ.

ඉන්දීය ණය ආධාර යටතේ මෙරටට ඇණවුම් කෙරෙන මුළු ද්විත්ව බලවේග කට්ටල ගණන 6කි. අද ගොඩබෑ බලවේග කට්ටලය සමඟ එයින් දැනටමත් 4ක් මෙරටට ගෙන්වා තිබේ.

M 11 එංජින් (Locomotive) 10ක් ගෙන්වීමට අපේක්ෂිත අතර අද ගොඩබෑ එංජිම සමඟ එයින් 4ක් මේ වන විට මෙරටට ගෙන්වා තිබේ. තවත් දුම්රිය එන්ජිමක් සහ බලවේග කට්ටලයක් තවත් සති 03ක් ඇතුළත ඉන්දියාවේ සිට කොළඹ වරාය වෙත ළඟා වීමට නියමිතව ඇත.

මීට අමතරව චීනයේ S 14 බලවේග කට්ටල 9ක් උඩරට මාර්ගයේ ධාවනයට යෙදවීමට නියමිතය. එම බලවේග කට්ටලවල පළමුවැන්න චීනයේ ෂැන්ඩාවෝ වරායේ සිට කොළඹ වරාය වෙත ඉදිරියේදී පැමිණීමට නියමිත වෙයි.