දුම්රියේ සිඟිමන් ගිය යාචකයන් 7 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

0
801
- Advertisement -

දුම්රියේ සිඟිමන් යෙදුණු පුද්ගලයින් 7 දෙනෙකු දුම්රිය ආරක්ෂක නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ සහ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ධාවනය කළ දුම්රිය පරීක්ෂා කිරිමේ දී මෙම යාචකයන් 7 දෙනා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ බවත්, පසුව ඔවුන්ට දැඩිව අවවාද කර මුදාහැරිය බවත් දුම්රිය ආරක්ෂක අධිකාරී අනුර ප්‍රේමරත්න මහතා පැවසුවා.

දෙසැම්බර් පලවෙනිදා සිට දුම්රියේ සිඟමන් යෙදීම සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබෙන බවද ඒ මහතා සඳහන් කලා.