දීර්ඝ සති අන්තයේ රට ලොක් ඩවුන් නොකරයි. නමුත් නිවෙස්වලටම වී සිටින්නයි හමුදාපති ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි.

0
257
- Advertisement -

දීර්ඝ සති අන්තයේ රට ලොක් ඩවුන් නොකරයි.
නමුත් නිවෙස්වලටම වී සිටින්නයි හමුදාපති ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි.


එළැඹෙන දීර්ඝ සති අන්තියේ දී රටම ලොක්ඩවුන් කරනු ඇති බවට සැකයක් ජනතාව තුළ තිබුණද, එවැනි තීරණයක් ගෙන නැති බව යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.
ඒ නමුත්, අනවශ්‍ය සංචරණයන් නවත්වන ලෙස හමුදාපතිවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 2 =