දිස්ත‍්‍රික්ක 08 ක – පොලිස් බලප‍්‍රදේශ සහ ග‍්‍රාම නිළධාරී වසම් 29 ක් හුදෙකලාකරයි.

0
456
- Advertisement -

දිස්ත‍්‍රික්ක 08 ක – පොලිස් බලප‍්‍රදේශ සහ ග‍්‍රාම නිළධාරී වසම් 29 ක් හුදෙකලාකරයි.

මේ වන විට, දිස්ත‍්‍රික්ක අටක, පොලිස් බලප‍්‍රදේශ සහ ග‍්‍රාම නිළධාරී වසම් 29 ක් හුදෙකලා කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 3 =