දිවයිනේම විදුලි සැපයුම බිද වැටේ. කොළඹ සහ තදාසන්න නගරවල ජල සැපයුමත් බිද වැටේ.

0
121
- Advertisement -

දිවයිනේම විදුලි සැපයුම බිද වැටේ.
කොළඹ සහ තදාසන්න නගරවල ජල සැපයුමත් බිද වැටේ.


මේ වන විට දිවයිනටම බලපා තිබෙන විදුලි සැපයුමේ බිද වැටීම හේතුවෙන් කොළඹ සහ තදාසන්න නගර ආශ‍්‍රිතව ජල සැපයුමද අඩාල වී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

විදුලිය බිද වැටීම යතාවත් කර ගැනීම සදහා පැය තුනක පමණ කාලයක් ගත වනු ඇතැයි විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + six =