දිල්ලිය, කෝච්චි පෙට්ටි – කොරෝනා වාට්ටු බවට පත් කරයි.

0
351
- Advertisement -
Share

දිල්ලිය, කෝච්චි පෙට්ටි
කොරෝනා වාට්ටු බවට පත් කරයි.

දිල්ලියෙන් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව දිනෙන දින ඉහළ යෑමත් සමඟ ඔවුන් සියළු දෙනා ඇතුළත් කර ගැනීම සදහා රෝහල් පද්ධතිය ප්‍රමාණවත් නොවීමත් නිසා, කෝච්චි පෙට්ටි 500 ක්, කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් සදහා ප්‍රතිකාර කළ හැකි වාට්ටු බවට පත් කිරීමට ඉන්දීය රජය තීරණය කර තිබේ.

දුම්රිය මැදිරි පන්සියය, කොරෝනා ප්‍රතිකාර වාට්ටු බවට පත් කිරීම හරහා, ආසාදිතයන් 8000 කට පමණ ප්‍රතිකාර ලබා දීමේ අවස්ථාව හිමි වේ.

දිල්ලිය තුළ මේ වන විට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ සක්‍රීය රෝගීන් 22,000 ක් පමණ සිටිති.

ඉන්දියාවේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 320,000 කි. මේ වන විට මියගොස් සිටින සංඛ්‍යාව 9520 කි.

දිල්ලිය තුළ පමණක්, කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 1271 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − five =