දින හයක් නැවතී තිබුණු නැව යළි ගමන් අරඹයි..!

0
501
- Advertisement -

දින හයක් නැවතී තිබුණු නැව
යළි ගමන් අරඹයි..!


දින හයක් තිස්සේ සූවස් ඇල අවහිර කරමින් නැවතී තිබුණු දැවැන්ත බහාලුම් නෞකාව මේ වන විට නැවත යාත්‍රා කරමින් තිබෙන බව වාර්තා වේ.

අදාල නැව ජපාන සමාගමකට අයත් එකකි.

නැව සූවස් ඇල මාර්ගය අවහිරකරමින් නතර වී තිබුණේ පසුගිය අගහරුවාදා දිනයේ දී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − sixteen =