දිනක වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අද දිනයේ දී වාර්තා වේ. අද හදුනාගත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1843 ක්.

0
291
- Advertisement -

දිනක වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අද දිනයේ දී වාර්තා වේ. අද හදුනාගත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1843 ක්.

එක් දිනක් තුළ මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අද දිනයේ දී වාර්තා වී තිබේ.
ඒ අනුව, අද දිනය තුළ මේ දක්වා, කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 1843 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four − two =