දිනක් තුළ හමු වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අද දිනයේ දී වාර්තා වේ. වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන, 1096 ක්.

0
339
- Advertisement -

දිනක් තුළ හමු වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව
අද දිනයේ දී වාර්තා වේ.
වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන, 1096 ක්.


කොරෝනා වසංගතය ව්‍යාප්ත වීම ආරම්භ වූ දා සිට, එක් දිනක් තුළ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව වාර්තා වී ඇත්තේ අද දිනයේ දී බව තහවුරු වී තිබේ.
අද දිනය තුළ වාර්තා වී තිබෙන ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1096 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + fifteen =