දිනකට විදුලිය මෙගාවොට් 340 ක් ඉතිරි කර ගැනීමේ අරමුණෙන් ආරම්භ කර තිබූ විදුලිය පිරිමසන විදුලි බල්බ බෙදා දීමේ ව්‍යාපෘතිය නැවතිලා..!

0
429
- Advertisement -

සෑම නිවසකටම විදුලිය පිරිමසන විදුලි බල්බ ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය ඇණ හිටීම නිසා විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි බිල වැඩිවී ඇතැයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සඳහන් කරයි.

දිනකට විදුලිය මෙගාවොට් 304 ක් ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා පසුගිය රජය විසින් සෑම විදුලි පාරිභෝගිකයෙකුටම විදුලිය පිරිමසන විදුලි බල්බ ලබා දීමට සැළසුම් කරන ලද  ව්‍යාපෘතිය යටතේ වසර 4 ක් තුළ බල්බ ලක්ෂ 10 ක් බෙදාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කරන ලදී.

ඒ අනුව විදුලි ඒකක 30- 60 ත් අතර ඒකක ගණනක් මසකට පරිභෝජනය කරනු ලබන නිවසකට බල්බ 3ක් ලබා දීමටත් විදුලි ඒකක 60-90 ක් අතර පරිභෝජනය කරනු ලබන නිවසකට බල්බ 4 ක් ලබා දීමටත් කටයුතු කරන ලදී.

2017/08/04 දින කැඳවන ලද ටෙන්ඩර් දැන්වීම අනුව මේ සඳහා එක් සමාගමක් තෝරා ගෙන එම ටෙන්ඩරය පිරිනමන ලදී. අදාළ සමාගම සමග විදුලිබල මණ්ඩලය ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත්තේ වසර හතරක් තුළ මෙම බල්බ දසලක්ෂය මිලදී ගන්නා බවය. එම වසර 4 අවසානයේ දිනකට මෙගාවොට් 304 ක විදුලියක් ඉතිරි කර ගත හැකි බවට ඇස්තමේන්තු සකසා ඇත. මෙහි ඇති ප්‍රමිතිය  පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය සහ ඇමරිකාවේ කාබන් ක්‍රෙඩිට්  සංවිධානය සහතික වී ඇත.

එහෙත් මෙම විදුලි බල්බ පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය මේවන විට මන්දගාමී අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. මේවන විට විදුලි බිලේ විදුලි බල්බ ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන ලෙස සටහන් කර තිබුණද විදුලි පාරිභෝගික මධ්‍යස්ථානයට පාරිභොගිකයා ගියවිට හිස් අතින් නැවත පැමිණීමට සිදුව ඇත.

ඊට හේතුව අදාල අදාල විදුලි බල්බ නොමැතිවීමයි. මෙසේ වන්නේ අදාළ සමාගමේ විදුලි බල්බ සැපයීමේ ප්‍රමාදයද නැතහොත් විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් එම බල්බ බෙදා හිරීමේ ප්‍රමාදයද යන්න සොයා බැලිය යුත බවද පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

ada.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =