දැවැන්ත ආයෝජන දෙකක් ඇරඹේ…!

0
585
- Advertisement -

දැවැන්ත ආයෝජන ව්‍යාපෘති දෙකක්, හම්බන්තොට මිරිජ්ජවිල අපනයන සැකසුම් කලාපයේ දී මේ මස 24 වන දා ආරම්භ වීමට නියමිත ය. මෙම ආයෝජන දෙකේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.95 කි.
අදාල ව්‍යාපෘති දෙක හරහා සෘජු රැුකියා දස දහසකට වඩා වැඩි ප‍්‍රමාණයක් නිර්මාණය වීමට නියමිත අතර වක‍්‍ර රැකියා 30,000 ක් පමණ නිර්මාණය විය හැකි බවට ගණන් බලා තිබේ. පළමු ව්‍යාපෘතිය තෙල් පිරිපහදු ව්‍යාපෘතියක් වන අතර, එම ආයෝජනයේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3850 කි. දෙවන ආයෝජනය සිමෙන්ති නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් වන අතර එහි ආයෝජනය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100.08 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =