“ද්විත්ව පුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු ඒම වැළැක්විය යුතුයි.” වාසුදේව නානායක්කාර.

0
393
- Advertisement -

ද්විත්ව පුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු ඒම වැළැක්විය යුතුයි.
වාසුදේව නානායක්කාර.

19 වන සංශෝධනය යටතේ හදුන්වා දී තිබෙන ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තු හෝ ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ සදහා තරග කළ නොහැකි බවට වන වගන්තිය, විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයටද ඇතුළත් විය යුතු බව, අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර පවසයි.

දහනම වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ යහපත් අංග කිහිපයක්ම පවතින බව පවසන අමාත්‍යවරයා, එම අංග රැකගත යුතු බවට ද යෝජනා කරයි.

ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය වසර පහකට සීමා කිරීම, ජනාධිපතිවරණයකට තරග කළ හැකි වාර සංඛ්‍යාව දෙකකට සීමා කිරීම, තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සහ ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පනවා ඇති සීමාව ආදිය, 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇති යහපත් අංග ලෙස අමාත්‍ය වරයා සදහන් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − seven =