ද්විත්ව පුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු ඒම වළක්වන්න ජනපති අකමැතියි..!

0
541
- Advertisement -

ද්විත්ව පුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු ඒම වළක්වන්න
ජනපති අකමැතියි..!

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊය් පැවති රැස්වීමේ දී, ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරු විසින් විසිවන සංශෝධනය, සංශෝධනය විය යුතු ආකාරය පිළිබදව ගෙන එන ලද යෝජනා රැසකට ජනාධිපතිවරයා සිය එකගතාවය පළ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, විගණන පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම, හදිසියේ පනත් සම්මත කිරීමට ඇති බලය අහෝසි කිරීම, ඇමති මණ්ඩලය සීමා කිරීම ආදී කරුණු සදහා ජනාධිපතිවරයා සිය එකගතාව පළ කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, 19 වන සංශෝධනය යටතේ, ද්විත්ව පුරවැසියන් සම්බන්ධයෙන් පනවා තිබු සීමාව, 20 වන සංශෝධනය යටතේ යළිත් පැනවිය යුතු බවට වන බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට ජනාධිපතිවරයා මෙතෙක් එකග වී නැත.