ද්විත්ව පුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු ගෙන එනවාට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විරෝධය.

0
471
- Advertisement -

ද්විත්ව පුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු ගෙන එනවාට
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විරෝධය.

යෝජිත විසිවන සංශෝධනය මගින්, මෙතෙක් ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පනවා තිබූ බාධාව ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සිය විරෝධය පල කරයි.

ඉන්දියාව සහ ඕස්ටේ්‍රලියාව වැනි රටවල් පවා, ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තුව සදහා තේරී පත්වීමේ අවස්ථාව අහුරා ඇති බව පවසන මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස, ලැබුණු ජනතා වරම උපයෝගී කර ගනිමින් සියල්ල උඩු යටිකුරු කිරීමට ආණ්ඩුව දරන උත්සාහයට සිය විරෝධය ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව රැස්වී මීට එරෙහිව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන බව ද ඔහු පවසයි.