“ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඉවත්කරගත්තොත් බැසිල්ටත් පාර්ලිමේන්තු එන්න පුළුවන්.” විමල් වීරවංශ

0
248
- Advertisement -

“ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඉවත්කරගත්තොත්
බැසිල්ටත් පාර්ලිමේන්තු එන්න පුළුවන්.”
විමල් වීරවංශ

ද්විත්ව පුරවැසියන් සදහා ජනාධිපතිවරණ හෝ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ සදහා ඉදිරිපත් වීමට නොහැකි බවට 19 වන සංශෝධය මගින් ගෙන ආ ප්‍රතිපාදනය, 20 වන සංශා්ධනයෙන් අහෝසි කිරීමට නියමිත යැයි බොහෝ පාර්ශ්වයෙන්ගෙන් චොද්නා එල්ල වී තිබේ.

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමේ අවස්ථාව උදාකර දීම එහි අරමුණ බවද පැවසේ.

පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්ව සිටින තරුණ මන්ත්‍රීවරු රැසක්, පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන ලෙස බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලීම් කර ඇති අතර, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු ගෙන ඒමට දරණ උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයාගෙන් ද විමසා සිටියේ ය.

ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගන්නේ නම්, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිය හැකි යැයි, එම අවස්ථාවේ දී විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 5 =