“ද්විත්වපුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තු ඒමට අවසර දෙනවා ද? උප ජනාධිපති ධූරයක් බිහිකරනවා ද..?” උදයගම්මන්පිල ප්‍රශ්නය මග හරී.

0
272
- Advertisement -

ද්විත්වපුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තු ඒමට අවසර දෙනවා ද?
උප ජනාධිපති ධූරයක් බිහිකරනවා ද..?
උදයගම්මන්පිල ප්‍රශ්නය මග හරී.

විසිවන සංශෝධනය මගින්, ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තුව පැමිණීමේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා ද සහ උප ජනාධිපති ධූරයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කර තිබේද යන ප්‍රශ්නය, මාධ්‍යවේදියකු විසින්, මේ මොහොතේ පවතින කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේ දී – කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතාගෙන් විමසා සිටියද එම ප්‍රශ්නවලට උත්තර නොදී සිටීමට අමාත්‍යවරයා ප්‍රවේශම් විය.

අද දිනයේ දී විසිවන සංශෝධනය ගැසට් කිරීමට නියමිත බැවින්, ලෙහා බැලීමට තිබෙන දේ ඔබා බැලීම තේරුමක් නැති බව කියමින් අමාත්‍යවරයා මාධ්‍යවේදියාගේ ප්‍රශ්නය මඟ හැරියේ ය.