දළඹුවා යට ගියා – මධූෂ් උඩ ආවා…!

0
631
- Advertisement -

සේනා දළඹුවා සාර්ථකව මර්දනය කිරීමට තමන්ට හැකි වූ බව රජය ප‍්‍රකාශ කළද ඇත්තටම සිදු ව ඇත්තේ දළඹුවා මර්දනය වීම නොව, මාකදුරේ මධූෂ් පිළිබදව සංවාදය උඩට මතු වීම නිසා දළඹුවා පිළිබද සංවාදය යටපත් වීම පමණක් බව නාමල් කරුණාරත්න මහතා පවසයි.