දළදා මාළිගාව තාවකාවකාලිකව වසා දමයි.

0
437
- Advertisement -
Share

උද්ගතව ඇති තත්ත්වය මත නැවත දැනුම් දෙන තුරු දළදා මාළිගාව තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව දළදා මාළිගාව පරිපාලන ඒකකය සදහන් කරයි. එසේ වුවද මාළිගාවේ පුද පූජා ඇතුළු සියලූ කාර්යයන් භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 7 =