දරුවන් 100,000 ක් ඉපදෙද්දී මවුවරු 40 ක් මිය යති.

0
741
- Advertisement -

දරු ප‍්‍රසූතියේ දී මිය යන මවුවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. සංඛ්‍යා දත්ත පෙන්නුම් කරන ආකාරයට, දරුවන් 100,000 උපදිද්දී මවුවරු 40 ක් මිය යති.

ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ ලේකම්, වෛද්‍ය කපිල ජයරත්න මහතා විසින් මේ බව සඳහන් කර තිබුණි.

2017 වසරේ දී මවුවරු 326,000 ක් දරුවන් උපද්දා ඇති අතර, මෙම මව්වරු සංඛ්‍යාවෙන් 15%ක් වයස අවුරුදු 35 ට වඩා වැඩි මවුවරු වේ.

දරු ප‍්‍රසූතියේ දී මිය යන මවුවරුන්ගේ සංඛ්‍යාවෙන් 10 % -13% අතර ප‍්‍රමාණයක් සිදුවන්නේ නීති විරෝධීව සිදු කරන ගබ්සාකිරීම් නිසා බවද පැවසේ.