‘දරුවන්ද ඇතුළුව අහිංසක මිනිසුන් මිය යමින් සිටිති. වහාම මේ ගැටුම් නවත්වන්න.’ පාප්තුමා ඊශ‍්‍රායලයෙන් සහ පලස්තීනයෙන් ඉල්ලයි.

0
331
- Advertisement -

‘දරුවන්ද ඇතුළුව අහිංසක මිනිසුන් මිය යමින් සිටිති. වහාම මේ ගැටුම් නවත්වන්න.’
පාප්තුමා ඊශ‍්‍රායලයෙන් සහ පලස්තීනයෙන් ඉල්ලයි.


ඊශ‍්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර ඇති වී තිබෙන ගැටුම වහාම නවත්වන ලෙස, පාප්තුමා ඉල්ලා සිටියි.

ගැටුම්වලින් දරුවන්ද ඇතුළු අහිංසක මිනිසුන් මිය යමින් සිටින බවත්, එම තත්ත්වය කෙසේවත් පිළිගත නොහැකි බවයි පාප්තුමා පවසන්නේ.

ශාන්තපීතර චතුරශ‍්‍රයේ – විශේෂ දේව මෙහෙයකට සහභාගී වෙමින් පාප්තුමා මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − eight =