“දරුවන්ට ටැබ් පරිඝණක ලබා දිය යුතුයි. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු දෙසීයම ගත් දරුවන්ටත් අපි ටැබ් පරිඝණක ලබා දුන්නා.” අධ්‍යාපන අමාත්‍ය.

0
178
- Advertisement -

දරුවන්ට ටැබ් පරිඝණක ලබා දිය යුතුයි.
ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු දෙසීයම ගත් දරුවන්ටත් අපි ටැබ් පරිඝණක ලබා දුන්නා. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය.

පාසල් දරුවන්ට ටැබ් පරිඝණක ලබා දීමට එවකට පැවති යහපාලන රජය උත්සාහ කළ බවත්, වත්මන් ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන – එවකට පැවති විපක්ෂය – ඒ මොහොතේ ඊට විරුද්ධ වූ බවත්, විපක්ෂ නායක සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසී ය.

කොරෝනා වසංගතය මධ්‍යයේ පාසල් විවෘත කිරීමේ අවදානම පිළිබදව අදහස් දක්වමින්, දුරස්ථ අධ්‍යාපනයට ඇති අවස්ථා වත්මන් රජය නොතකා හැර ඇති බව තහවුරු කිරීම සදහා විපක්ෂ නායකවරයා මෙම අදහස් ප‍්‍රකාශ කළේ ය.

විපක්ෂ නායකවරයාට පිළිතුරු දීමට නැගී සිටි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා පවසා සිටියේ, තමන් පාසල් දරුවන්ට ටැබ් පරිගණක ලබා දීමට විරුද්ධ නැති බවයි.
උදාහරණයක් ලෙස, මෙවර පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ඉහළම ලකුණු ගත් දරුවන් දිරිගැන්වීම සදහා ද තම අමාත්‍යංශය ඔවුනට ටැබ් පරිගණක ලබා දුන් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ ය.