දයාසිරි, පක්ෂය හැර ගිය 05 දෙනෙකුට ලිපි යවයි.

0
745
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වී, පක්ෂය අත හැර ගිය මන්ත්‍රීවරු 05 දෙනෙකුට, දින හතක් තුළ කරුණු දක්වන ලෙස, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ අත්සනින් යුතුව ලිපි යවා තිබෙන බව වාර්තා වේ.