දඹුල්ල, ගලේවෙල, නාඋල සහ පන්නල පොලිස් බලප‍්‍රදේශ සහ සියඹලාණ්ඩුව, හෙළමුල්ල, උඩුබැද්දෑව සහ ගලමුන ග‍්‍රාම නිළධාරී වසම් වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි හුදෙකලාකරයි.

0
269
- Advertisement -

දඹුල්ල, ගලේවෙල, නාඋල සහ පන්නල පොලිස් බලප‍්‍රදේශ සහ සියඹලාණ්ඩුව, හෙළමුල්ල, උඩුබැද්දෑව සහ ගලමුන ග‍්‍රාම නිළධාරී වසම්
වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි හුදෙකලාකරයි.

මාතලේ දිස්ත‍්‍රික්කයට අයත් ගලේවෙල, නාඋල සහ පන්නල යන පොලිස් බල ප‍්‍රදේශත්, කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයට අයත් පන්නල පොලිස් බල ප‍්‍රදේශයත්, වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි හුදෙකලා කර ඇති බව හමුදාපතිවරයා පවසයි.

මිට අමතරව, කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයට අයත්, උඩුබැද්දෑව, ගලමුන යන ග‍්‍රාම නිළධාරී වසම් දෙක සහ මොණරාගල දිස්ත‍්‍රික්කයට අයත් සියඹලාණ්ඩුව සහ හෙළමුල්ල යන ග‍්‍රාම නිළධාරී වසම් දෙකද හුදෙකලා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + fifteen =