“දඩුවම ලිහිල් කරන්න” කංජිපානි කොළඹ මහාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරයි.

0
780
- Advertisement -

තමන්ට නියම වී තිබෙන වසර හයක සිර දඩුවම ලිහිල් කරන ලෙස ඉල්ලා සංවිධානාත්මක අපරාධ නායකයෙක් වන කංජිපානි ඉම්‍ රාන් විසින් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

නීතිඥ ලක්ෂ්මන් පෙරේරා මාරගයෙන් එම අභියාචනය අභියාචනාධිකරණය හමුවේ ගොනු කරන්නැයි ඉල්ලමින් එය කොළඹ මහාධිකරණය වෙත අද භාර දී ඇත.

ඔහු සිය අභියාචනයෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 5,3 ක් සන්තකයේ තබා ගැනීම සහ ජාවාරම් කිරිමේ චෝදනාවට තමන් වරද පිළිගැනිමේන් පසුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් තමන්ට බරපතළ වැඩ සහිත වසර 6ක සිර දඩුවම් නියම කර ඇති බවයි.