දකුණු කොරියාවේ, වෛරසය ආසාදනය වී සුව වූ රෝගීන්ගෙන් 163 දෙනෙකු නැවතත් රෝගී වේ.

0
669
- Advertisement -

කොරෝනා වසංගතය මධ්‍යයේ මැතිවරණයක් පැවැත් වූ පළමු රට වන්නේ දකුණු කොරියාවයි. මැතිවරණයට පසුව, ස්වේච්ඡුාවෙන් ඉදිරිපත් වී සිදු කර ගන්නා ලද පරීක්ෂණයන්ට අනුව, වෛරසය ආසාදනය වී සුව වූ රෝගීන්ගෙන් 160 දෙනෙකුට වඩා වැඩි පිරිසකට නැවතත් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වේ.

දෙවන වතාවටද වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් චිනයෙන් ද හමු වී තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + twelve =