දංකොටුව සතිපොළ මුස්ලිම් වෙළදුන්ට තහනම්

0
1345
- Advertisement -

මුස්ලිම් වෙළඳ ප‍්‍රජාවට දංකොටුව සති පොළ තාවකාලිකව තහනම් කරන ලෙස, වෙන්නප්පුව ප‍්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා විසින්, වෙන්නප්පු පොලීසියෙන් ඉල්ලා තිබේ. පාස්කු ප‍්‍රහාරයට පසුව, මුස්ලිම් නොවන වෙළද ප‍්‍රජාවගෙන් සහ ප‍්‍රදේශවාසීන්ගෙන් මුස්ලිම් වෙළදුන්ට දැඩි විරෝධයක් එල්ල වී ඇති බවයි වෙන්නප්පුව ප‍්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =