ත‍්‍රීවීල් ගාස්තුත් වැඩි වේ.

0
868
- Advertisement -

ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම නිසා, අද මැදියම් රාත‍්‍රියේ සිට තී‍්‍රවීලර් ගාස්තු ඉහළ දමන බව ජාතික ත‍්‍රීරෝද රථ සංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා පවසයි. ඒ අනුව, කිලෝමීටරයක් සදහා මීට පෙර අයකරන ලද රුපියල් 50/= ගාස්තුව, රුපියල් 60/= දක්වා ඉහළ යයි.