ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කිරීමට රජය සූදානම්…!

0
143
- Advertisement -

ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත
සංශෝධනය කිරීමට රජය සූදානම්…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =