තේරිම් කාරක සභාව මෛත්‍රී පිල මගහරි

0
776
- Advertisement -

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය ගැන සොයන්න පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුක එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්දානය සහභාගි වන්නෙ නැති බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහා ලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.