තෙවරප්පෙරුම සැප්තැම්බර් 16 තෙක් රිමාන්ඩ්.

0
828
- Advertisement -

අනවසර ඉඩමක සිරුරක් භූමදාන කිරීමට බල කිරීම හේතුකොටගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත තෙවරප්පෙරුම සැප්තැම්බර් 16 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට පත්කිරීමට අද මතුගම මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කර තිබෙනවා.

වත්තට ජීවිතයම දිය කළ දෙමළාට ඒ වත්තේ වැළලෙන්ඩ අයිතියක් නැද්ද…?

වත්තට ජීවිතයම දිය කළ දෙමළාට ඒ වත්තේ වැළලෙන්ඩ අයිතියක් නැද්ද…?

Posted by Headline News on Tuesday, August 20, 2019