තෙවරප්පෙරුම අත් අඩංගුවට ගැනීමට නියෝග.

0
934
- Advertisement -

පෞද්ගලික ඉඩමක මළි සිරුරක් මිහිදන් නොකරන ලෙස, අධිකරණය විසින් තහනම් නියෝගයක් ලබා දී තිබියදී, එය නොතකා, පොලිස් නිළධාරීන්ගේ රාජකාරියටද බාධා කරමින් පාලිත තෙවරප්පෙරුම අමාත්‍යවරයා විසින් අදාලා භූමිය තුළ එම මළ සිරුර මිහිදන් කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වහාම ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙස, මතුගම ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය නියෝග කර තිබේ.