“තුනෙන් දෙකක් ගත්ත දා සිට මේ දක්වා දිනකට වනාන්තර ඉඩම් අක්කර 7 ක් විනාශ වේ.” රසික ජයකොඩි.

0
610
- Advertisement -

තුනෙන් දෙකක් ගත්ත දා සිට මේ දක්වා
දිනකට වනාන්තර ඉඩම් අක්කර 7 ක් විනාශ වේ.”
රසික ජයකොඩි.

පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අවසන් වූ දා සිට මේ දක්වා ගෙවුණු දින 41 ක කාලයට අදාලව ගණන් බැලූ විට, වනාන්තර ඉඩම් අක්කර 282 ක් පමණ විනාශ වී ඇති බව, සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රචාරක ලේකම් රසික ජයකොඩි පවසයි.

මෙම ගණන් බැලීම් අනුව, දිනකට එළි පෙහෙළි කර තිබෙන වනාන්තර ඉඩම් ප්‍රමාණය ආසන්න වශයෙන් අක්කර 7 කි.