තුන්වැනි රැල්ලෙන් බන්ධනාගාර පොකුරු මතුවේ. රැදවියන් 260ක් ආසාදිතයන් බව තහවුරු වේ.

0
343
- Advertisement -

තුන්වැනි රැල්ලෙන් බන්ධනාගාර පොකුරු මතුවේ. රැදවියන් 260ක් ආසාදිතයන් බව තහවුරු වේ.


දිවයින පුරා පිහිටි බන්ධනාගාර ආශ‍්‍රිතව, කොරෝනා ආසාදිත රැදවියන් 260ක් පමණ මේ වන විට හමු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

කොරෝනා දෙවන රැුල්ල මතු වූ අවස්ථාවේ දී බන්ධනාගාර ආශ‍්‍රිතව නව ආසාදිතයන් වේගයෙන් වාර්තා වූ අතර, එය සාර්ථකව මර්දනය කර ගැනීමට බන්ධනාගාර අධිකාරිය සමත් විය.

කෙසේ වෙතත්, කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ වේගවත් වර්ධනයක් නැවතත් බන්ධනාගාර තුළින් මතුව ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

තත්ත්වය පාලනය කිරීම සදහා, රැුදවියන් මුණ ගැසීමේ අවස්ථාව අමුත්තන් සදහා සති දෙකකට තහනම් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 3 =