තිස් පස් වන කොරෝනා මරණය වාර්තා වේ.

0
160
- Advertisement -

තිස් පස් වන කොරෝනා මරණය වාර්තා වේ.


මෙරට තිස්පස්වන කොරෝනා මරණය අද දිනයේ වාර්තා විය. මියගොස් ඇත්තේ, 78 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.