තිස්සත් සජිත් ට එකතු වේ.

0
659
- Advertisement -

2015 ජනාධිපතිවරණය මුවවිටේ තිබියදී එවකට ජනාධිපති වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කදවුර හා එක් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම්, තිස්ස අත්තනායක මහතා, නැවතත් පක්ෂය හා එකවන ලෙස සජිත් පේ‍්‍රමදාස අමාත්‍යවරයා කළ ඉල්ලීම භාර ගැනීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව, ඉදිරියේ දී පක්ෂයේ සහ සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාගේ ජයග‍්‍රහණය වෙනුවෙන් තමන් කැපවන බව ඒ මහතා පවසයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා සහ රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා අතර පැවති බල අරගලයේ දී තිස්ස අත්තනායක මහතා රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි බව සියලූ දෙනා දන්නා කාරණයකි. ඔහු පක්ෂයේ මහලේකම් ලෙස කටයුතු කළේ පක්ෂය දැවැන්ත අර්බුදයකට ගොස් පැවති සමයකයි.