තියෙන එකම ඉඩමත් සිංහරාජයට දන් දෙන්න දේවානී සූදානම්..!

0
287
- Advertisement -

තියෙන එකම ඉඩමත්
සිංහරාජයට දන් දෙන්න දේවානී සූදානම්..!

ගම්පහ අඩවි වන නිළධාරිනි, දේවානි ජයතිලක මහත්මිය, තමන් සතු එකම ඉඩම, ලංකාගම ගම්වැසියෙකුට පවරා, ඒ වෙනුවට ලංකාගමින් ලැබෙන ඉඩම, සිංහරාජයට පැවරීමට තමන් සූදානම් බව පවසයි. සිය ෆේස් බුක් ගිණුම ඔස්සේ ඈ මේ ඉඩම් හුවමාරුව පිළිබදව දැනුම්වත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 11 =