තිතට-මත….! ඉස්කාගාර දැවැන්තයෝ පහකට තවතවත් බලපත‍්‍ර බෙදයි..!

0
427
- Advertisement -

තිතට-මත….!
ඉස්කාගාර දැවැන්තයෝ පහකට
තවතවත් බලපත‍්‍ර බෙදයි..!

රටේ ප‍්‍රධාන මත්පැන් නිෂ්පාදකයන් පස් දෙනෙකුට, ඔවුන් දැනට නිෂ්පාදනය කරන මත්පැන්වලට අමතරව, වෙනත් විවිධ වර්ගයේ මත්පැන් නිෂ්පාදනය සදහා අවසර ලබා දෙමින් තවත් බලපත‍්‍ර නිකුත් කිරීමේ උත්සාහයක් පවතින බව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරයි.

රටේ ප‍්‍රධානතම මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම් පහක් විසින්, බීර, වයින් සහ සයිඩර් නිෂ්පාදනයට අවසර ඉල්ලමින් අදාල බලපත‍්‍ර සදහා අයදුම් කර ඇති අතර, මේ වන විටත්, ඔවුන්ගේ එම අයදුම් පත්, අදාල අනුමැතිය ලබා දීම සදහා මුදල් අමාත්‍යංශය වෙත යොමු කර තිබෙන බව ද වාර්තා වේ.


[ඬේලි මිරර් 2021-05-25]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × three =