තැබෑරුම් සහ මත්පැන් අලෙවිසැල් සවස 06 ට වසා දැමිය යුතුයි..!

0
266
- Advertisement -

තැබෑරුම් සහ මත්පැන් අලෙවිසැල්
සවස 06 ට වසා දැමිය යුතුයි..!

අද සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සියළුම තැබෑරුම් සහ මත්පැන් අලෙවිසැල් සවස හය වන විට වසා දැමිය යුතු යැයි කොරෝනා මර්දන ජාතික මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කර සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − seven =