තැපැල් ඡන්දේ දිනුම කාටද..?

0
750
- Advertisement -

තැපැල් ඡන්දය තවමත් ගණන් කරමින් පවතී. ඒ අතර තුරේ, තැපැල් ඡන්දයෙන් දැනටමත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බහුතර ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙමින් පවතී.
මේ ප්‍රචාර සියල්ල ව්‍යාජ පුවත් බව ඡන්දය ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

මෙවැනි ප්‍රචාරයක් ගෙන යන්නේ ප්‍රතිවාදී ඡන්දය ගණන් කිරීමේ නිළධාරීන් අධෛර්යයට පත් කිරීම සදහා බවයි පැවසෙන්නේ.