තාරික් අහමඞ් ට හිංසා කළ පොලිස් නිළධාරීන් තිදෙනෙකුගේ වැඩතහනම්.

0
1505
- Advertisement -

අලුත්ගම, දර්ගා නගරයේ මාර්ග බාධකයකදී, ඔටිසම් තත්ත්වයෙන් සිටිමි දරුවෙකුට හිංසා කිරීමේ සිද්ධියට අදාලව, ඒ මොහොතේ එම මාර්ගබාධකයේ රාජකාරී කළ උපපොලිස් පරීක්ෂකවරයා ඇතුළුව පොලිස් නිළධාරීන් තිදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − nine =